61003, м. Харків,
пров. Плетньовський,
буд. 5
Харківський інститут фінансів
Київського національного торговельно-економічного університету
(057) 731-33-65
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Міжнародна діяльність Харківського інституту фінансів спрямована на виконання одного з найголовніших завдань, які постають перед інститутом, а саме – накопичення та узагальнення міжнародного досвіду в фінансово-економічній галузі з метою виховання нової генерації фахівців.
          На сьогодні встановлені довгострокові зв’язки та підписані договори про співробітництво з закордонними навчальними закладами:
          1) Каунаським Технологічним університетом (м. Каунас, Литва);
          2) Полоцьким державним університетом (м. Новополоцьк, Білорусь);
          3) Школою Бізнесу Короля Сигізмунда (м. Будапешт, Угорщина);
          4) Вищою школою бізнесу та фінансів (м. Рига, Латвія);
          5) Мінським інститутом управління ( м. Мінськ, Білорусь);
          6) Білоруським торгово-економічним університетом споживчої кооперації (м. Гомель, Білорусь);
          7) Бєлгородським університетом кооперації, економіки і права (м. Бєлгород, Росія);
          8) Економічним факультетом Вільнюського університету (м. Вільнюс, Литва);
          9) Курським інститутом менеджменту, економіки та бізнесу (м. Курськ, Росія);
        10) Університетом менеджменту та бізнесу (м. Вільнюс, Литва).
          Основними напрямами міжнародного співробітництва є:
           а) виконання спільних науково-дослідних робіт з наступним впровадженням в навчальний процес;
           б) участь в міжнародних конференціях, семінарах, фестивалях;
           в) обмін делегаціями викладачів та студентів;
           г) спільна розробка навчально-методичної літератури;
          д) участь студентів в міжнародних програмах;
          е) міжнародні публікації.
        Проведення спільних науково-комунікативних заходів спрямовано на зміцнення зв'язків з вузами партнерами ближнього та дальнього зарубіжжя, набуття досвіду публічних виступів, проведення наукових дискусій.
         Щорічно науковці інституту приймають активну участь в роботі конференцій та семінарах, які організовують внз-партнери, беруть наукових секцій, видають публікації в збірках. Представники партнерських закладів регулярно відвідують щорічні наукові конференції та симпозіум.
        В 2014-2015 навчальному році продовжено підтримку науково творчих зв’язків з кафедрами українознавства й теорії та практики перекладу та економічної теорії та економічних методів управління Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, кафедрами англійської філології та українознавства Харківського гуманітарного університету «НУА», кафедрою історії та кафедрою політології, соціології та культурології Харківського національного педагогічного університету ім. Г. Сковороди, кафедрою філософії Харківського університету Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, кафедрою філософії та економічної теорії Національного університету «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого», кафедрою соціології управління Донецького державного університету управління, кафедрою політичної економії Харківського національного економічного університету, кафедрою фінансів Національного технічного університету «ХПІ», Харківським національним автомобільно-дорожнім університетом, Харківською гуманітарно-педагогічною академією, Харківським економічним національним університетом ім. Семена Кузнеця.
        На сьогодні Інститут має договори про співпрацю в сфері науково-дослідної роботи з Федерацією професійних бухгалтерів і аудиторів України, Союзом аудиторів України та Державною навчально-науковою установою «Академія фінансового управління».